fbpx

Облік та якість газу: у Франківську винахідникам присудили щорічні премії за наукові розробки

Економіка 19:16, 17.08, 2016

Відбулося засідання конкурсної комісії з присудження обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова. На розгляд були подані наукові розробки від вищих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств.

У результаті обговорення та рейтингового голосування переможцями стали три проекти.

Відзначені автори розробки "Удосконалення державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу ДУТУ 03-01-96" Бієнко О. В., Вощинський В. В. – ТОВ "Івано-Франків­ське спеціалізо­ване конструкторське бюро засобів автоматизації",  Джочко П. Я., Безгачнюк Я. В., Середюк Д. О. – ДП "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". Розробка захищена патентом України на корисну модель та патентом України на винахід. 

Суть розробки: в результаті проведеного удосконален­ня  ДЕТУ 03-01-96 розширено діа­пазон відтворюваних витрат Дер­жав­ного еталона від 1 до 250 м3/год, підвищено точність відтворення одиниці об’єму та об’ємної витрати газу з 0,1 до 0,07 відсотків створення можливості калібрування сопел критичного витоку. Дані розробки дають можливість при передачі одиниці вимірювань підвищити достовірність обліку газу, що при споживанні в межах країни в середньому 34 млрд м куб. в рік складе досить значний об’єм – близько 1 млрд м куб.

За результатами дослідно-конструкторської роботи науково-технічний рівень еталона ДЕТУ 03-01-96 за своїми метрологічними і технічними характеристиками не поступається кращим зарубіжним аналогам. 

Автор розробки "Інструменти морфометрич­но­го аналізу медико-біологічних зображень" Котик Т. Л. – асистент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Івано-Франківського національного медичного університету, к.м.н. Розробка захищена 3 патентами України на корисну модель та 3 свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твір. 

Суть розробки:  розроблено алгоритм інструментів морфометричного аналізу медико-біологічних зображень (Light Microsсope Scale, Electron Microscope Scale) та проведено їх практичну (програмну) реалі­за­цію для підвищення ефективності пра­ці наукових працівників та об’єк­тивізації отриманих резуль­та­тів. Розроблені інструменти морфомет­рич­ного аналізу спрощують та автомати­зу­ють виконання рутинних процедур, легко адаптовуються до умов лабораторії, мо­дифі­куються в залежності до поставлених завдань, зменшують затрати часу, нерво­ве напруження, втомлюваність дослід­ників і ймовірність виникнення помилок. 

Автори розробки "Методи та технічні засоби бездемонтажного контролю кількості та якості природного газу безпосередньо в споживачів" Саєвич І. Б., Петришин І. С., Бас О. А., Присяжнюк Т. І.- ДП "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". Розробка захищена патен­том України на корисну модель. Також подано заявку на отримання патенту України на корисну модель "Поршневий пробовідбірник газу з приводом". 

Суть розробки:  розроблено спосіб бездемонтажного діагностування лічильників природ­ного газу в споживача, який полягає у порівнянні розрахункового об’єму газу, що спалюється при засто­су­ван­ні певної комбінації пальників газо­споживаючого обладнання, яке спо­живачі використовують у побу­то­вих цілях, з показами побутових лічильників природного газу за пев­ний період проведення діагнос­ту­вання. Для відбору представницької проби газу спроектовано та виго­то­в­лено технічний засіб – пробо­від­бірник спеціальної конструкції. Основна мета – убезпечення спожи­ва­чів від недостовірного обліку газу та неякісного постачання енерго­ресурсів. 

Довідково: Обласна щорічна премія імені Герасима Терсенова, першого голови обласної ради Товариства винахідників і раціоналізаторів, присуджується, починаючи з 2010 року, коли їй офіційно було надано статус обласної. Положення про неї затверджено розпорядженням облдержадміністрації та обласної ради від 22.06.2011 №421/400-р, яке зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 13.07.2011 за №37/1067. 

Премія у розмірі 5000 грн на кожну розробку виплачуватиметься до Дня винахідника і раціоналізатора України (16 вересня 2016 року) за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію заходів Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 56-2/2015). 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: